среда, 4. април 2012.

RUBIKOVA KOCKA

KAKO SLOŽITI RUBIKOVU KOCKU
PO SISTEMU DRAGANA CONJIĆA


P=Prednja strana
L=Leva strana
D=Desna strana
G=Gornja strana
I=Stranica ispod
‘=znači okrenuti kocku suprotno od kazaljke na satu. Moramo najpre uvežbavati kako se stranica okreće u smeru a kako kontra od kazaljke na satu. Evo kako sam ja naučio taj sistem. Uzmemo kocku u levu ruku a desnom ćemo okretati Gornju, Desnu, Ispod i Prednju znači samo levom rukom ćemo pomerati Levu stranu ostale sve desnom. E sad kako razlikovati smer okretanja kako se okreće u smeru a kako kontra od kazaljke. Za levu i desnu stranu znači kada se stranice spuštaju ka telu to je onda smer kazaljke a od tela je znači suprotno od kazaljke. Gornja i donja u smeru je kada se ploča baca od ruke a kontra idu prema ruci,a prednju samo okrenuti na desno to je smer kazaljke. Ovo doduše nije sve pravilno okretanje prema smeru i od njega ali je meni bilo lakše da tako savladam okretanje stranica i napišem algoritme po mom sistemu. Najpre pogledajmo sliku 1.0 kako bismo naučili da razlikujemo strane na slici
-->
slika 1.0
-->
-->
-->Na slici jedino nije označena stranica koja je paralelna sa prednjom i nju ćemo nazvati zadnja stranica, ali u osnovnoj metodi za rešavanje kocke ona nam neće biti potrebna. Prvo moramo razjasniti jednu malu teoriju za kocku. Centralna središnja označava boju koja će se naći na toj ploči i to će nam služiti za orjentir kad budemo morali kockice dovoditi na svoju ploču. Pre početka slaganja kocke izabrati boju od koje želimo početi, najbolje je uzeti belu boju zato što se lako uočava. Dobro ako ste me poslušali i za početnu uzeli belu boju, e sad nju stavite da vam bude Gornja stranica, pa onda pogledate koja je ispod nje na mojoj kocki je to narandžasta. Sada ćemo napraviti beli krst ali sa centralnom naradžastom. Da bi ste videli šta morate napraviti pogledajte sliku.
-->
slika 1.1
 
 
-->To morate malo uvežbati kako se pravi jer nepostiji algoritam za to zato što se nezna kakav će biti raspored središnjih belih kockica koje će formirati krst na narandžastoj ploči. Kad ste to napravili stavite da taj deo bude gornja ploča. Sada moramo napraviti krst ali da bočne strane krst budu iste boje kao i centralna koja onznačava stranicu. Pogledajte sliku da vidite kako to izgleda na kocki.
-->
slika 1.2-->
Na slici 1.2 se nevide dve stranice ali su isto napravljene kao i ove koje se vidi da da se sredinšnje stranje krsta poklope sa centralnom
Kako ćemo to uraditi pošto smo napravili krst na boji ispod bele u mom slučajau naradžasta(pogledati sliku 1.1).Sad pogledamo koja je boja zajedno sa belom koja formira krst sa naradžastom. Recimo da se crvena nalazi zajedno sa belom. Dovedete crvenu na njenu ploču , znači zarotirati gornju ploču dok crvena nedođe do svoje ploče. Onda kad se to desi samo prednju dva puta nadole svejedno ali zašto nadole. Ovaj primer vidi se na slici 1.3.

slika 1.3 
 
 
-->Zbog toga što kad je okrenemo na dva puta na dole u bilo kom smeru bela dolazi na svoju poziciju a sastrane će se centralna poklopiti sa bojom iznad nje i tako za svaku boju koja je zajedno sa belom. Na kraju će se formirati beli krst ali tako da boja koja je zajedno sa belom će se poklopiti sa centralnom. Podsetite se kako to izgleda i pogledajte sliku 1.2 Moram da napomenem da se nekad može desiti da prilikom forimiranja krsta uleti i po koja ugaona kocka nemojte se obazirati na to jer bitno je samo da dobijete plus a i ako se to desi kasnije će se to ispraviti kroz algoritme. Da biste videli kako to izgleda pogledajte sliku 1.4

 
-->slika 1.4
-->
Sada formirani krst postavimo tako da formirana stranica bude stranica ispod.Cilj nam je da napravimo da cela bele stranica bude složena ali tako da se središnje kockice pokolope sa centralnom. Da bi znali o čemu vam pričam pogledajte sliku 1.10 Sada pogledamo gde se nalaze ostale bele boje i vidimo kako se ponašaju. One će se uglavnom nalaziti na gornjoj stranici.Ponekad se može desiti da sve bele kockice koje nam nedostaju budu tamo gde je krst formiran (vidi sliku 1.5)
slika 1.5
  Tada je dovoljno upotrebiti neki od predstojećih algoritama ali ga uraditi od unazad. Kad jednu kockicu izbacimo jednu do dve izbacimo odatle posle će se ostale pravilnim algoritmima koji slede smestiti tamo gde im je mesto. Vratimo se tamo gde smo stali. Formirani krst se nalazi na donjoj stranici a bele kockice tražimo na gornjoj ploči.Prvi slučaj je da bela gleda prema nama,ali stoji na desnoj strani (slika 1.6)
-->
slika 1.6
 
-->
To se rešava ovako pogledamo koja je boja iznad bele.U mom slučaju je to crvena. Sada okrećemo gornju ploču dok ova kockica koju želimo da ubacimo na svoje mesto dok ne dođe na mesto gde se nalazi centralna crvena boja.Sad imamo situaciju da bela isto gleda prema nama iznad nje je zelena i centralna zelena.Sad samo belu trebamo ubaciti gde joj je mesto.To rešavamo ovim algoritmom: P’ G’ P Na taj način smo ubacili tu kockicu tačno gde treba što možete i sami zaključiti.Drugi slučaj je da bela gleda desno od nas.Slika 1.7
 Slika 1.7

-->
Za orijentir uzimamo boju koja je levo od bele to jest ona je zajedno sa belom gleda prema nama i stoji sa desne strane.U mom slučaju je to žuta.Sad okrećemo gornju dok se ta žuta ne nađe na svojoj ploči.Onda tu kockicu ubacujemo na svoje mesto sledećim algoritmom:D'G D.Treći slučaj bela gleda gore na desnoj strani slika 1.8

Slika 1.8
-->
Za orijentir uzimamo boju koja je zajedno sa belom,a gleda u desno.U mom slučaju je to crvena.Dovedemo tu kockicu na njenu ploču,što će reći tamo gde je crvena centralna.Primenjujemo sledeći algoritam:G’ P’ G G P.Sad imamo situaciju iz drugog slučaja pa ćemo ponoviti algoritam iz drugog slučaja G’P'G P.Pošto imamo algoritme za sve tri situacije trebalo bi bez problema rešiti prvi sloj,ali tako da se središnje dole poklapaju sa centralnom bojom. Pogledajte sliku 1.09 da bi ste videli kako to izgleda.
slika 1.09
-->
Sledeće što trebamo da uradimo je da sklopljeni deo okrenemo da bude gornja ploča i posle toga na donjoj ploči tražimo središnje kockice koje na sebi ne sadrže boju koja je ispod bele ili paralelno sa belom u mom slučaju to je narandžasta. Kada nađemo prvu koja ispunjava naše uslove, onda pogledamo koja boja gleda prema nama i tu boju dovedemo na njenu ploču i onda vidimo gde je trebamo ubaciti ili na desnoj ploči da bude središnja ili na levoj što znači ili ćemo primeniti algoritam levo ili algoritam desno. Ako ćemo primeniti algoritam levo on glasi ovako: I’ L I L’ I P’ I’ P a ako ćemo primeniti algoritam desno uradimo sledeće: I,D,I’,D’,I’,P,I,P’. Uz pomoć ova algoritma lako ćemo rešiti i drugi sloj na kocki. Ukoliko nijedna kocka koju tražimo na donjoj ploči se ne nalazi tu i onda su ubačene na levu i desnu stranu kocke onda upotrebimo bilo koji od ova dva algoritma i posle će se one same namestiti da budu na donjoj ploči. Ove algoritme uradićemo onoliko puta koliko bude bilo potrebno da se sve središnje nađu na donjoj ploči a evo kako izgleda kad je rešen i drugi sloj kocke.
 Slika 1.10
-->
Sada okrenemo kocku tako gornja stranica bude stranice ispod. Cilj nam je dobiti plus od narandžastih kockica. Sada pogledamo gornju stranu kocke tu bi trebalo da se nađu jedan od ova tri simbola: samo centralna kockica znak minus i znak koji pokazuje da je devet sati ili 15 do 12.
slika 1.11
Ako se pored ovih znakova nađe još neka kocka više netreba da brinete samo je važno da uočite jedan od ovih znakova i uradite sledeće ali vrlo je bitno da znakovi budu postavljeni onako kako su na slici. Nakon toga kad lepo postavite kocku uradite sledeći algoritam: P G D' G' D P' Ovim algoritmom dobićemo znak plus od znaka koji pokazuje da je devet sati, ako imamo samo centralnu kocku od nje ćemo dobiti minus pa od minus znak devet sati i od njega dobiti ono što nam treba, tako da sada znate redosled kad imate neki od ova tri simbola šta ćete dalje dobiti kada pravilno odradite ovaj algoritam. Takođe je moguće i od minusa direktno napravit
-->krst sledećim algoritmom P D' G D G' P' Sada nam je cilj napraviti da se sve središnje poklope sa centralnim kockicama. Nakon što smo dobili plus sada pogledajmo kako se ponašaju središnje kockice tog plusa, trebamo naći dve središnje koje će se poklopiti sa centralnim kockicama. Uglavnom će to biti dve paralelne stranice ili jedna pored druge. Ukoliko dobijete da su se poklopile dve paralelne jednu stavite sa desne strane a druga će logično biti sa leve a ako vam se padne da imate jednu pored druge opet jednu sa stavite sa desne strane a druga će biti zadnja stranica to je stranica koju nekoristimo u ovom osnovnom algoritmu za rešavanje rubikove kocke. Evo kako to izgleda na slikama.
-->
Slika 2.1
--> 
dve paralelne stranice
-->
poklopljene dve stranice jedna pored druge
-->
Ako imate prvi slučaj da su se poklopile dve paralelne uradite algoritam i onda ćete dobiti ovaj drugi slučaj da su se poklopile jedna pored druge posle toga kad uradite algoritam dobićete da su se sve središnje poklopile sa centralnim kockicama. Algoritam glasi ovako: D' G D G D' G G D Sada kad uz pomoć ovog algoritma dobijete da su sve središnje poklopljene sa centralnim obratite pažnju kako se ponašaju ugaone kocke. Cilj nam je da dobijemo da se sve ugaone kocke bude na svom mestu. Potrebno je pronaći barem jednu ugaonu koja je na svom mestu bez obzira dali je pravilno okrenuta. Pogledajte ponovo sliku 2.1 gde su se poklopile jedna pored druge stranice na toj slici ako pažljivo pogledate boje ugaone kocke shvatiće te da je ona na svom mestu. Kada nađete tu kocku stavite je u donjem desnom uglu i uradite sledeći algoritam G D' G' L' G D G' L Ukoliko nema nijedna kockica koja nije na svom mestu uradite ovaj algoritam sve dok se barem jedna ne nađe na svom mestu, posle toga radite algoritam sve dok ne dobijete ono što nam je potrebno. Kada dobijete da sve ugaone kockice budu na svom mestu sledeće što treba da se uradi jeste da te ugaone okrenete i stavite u ispravan položaj to se radi ovako. Krenite od bilo koje boje recimo uzmete crvenu i stavite je da bude prednja strana i radite algoritam D I' D' I sve dok radite ovaj algoritam gledajte da crvena centralna ne promeni mesto tj. da se neka druga boja ne nađe tu umesto crvene to će vam biti odredišna tačka dok radite algoritam. Ovaj algoritam radite sve dotle dok
-->se makar jedna kocka okrenete u ispravan položaj, ali i dok radite algoritam ako se pre završavanja algoritma kockica postavi kako treba ne prekidajte algoritam već ga uradite do kraja posle toga okrenite gornju stranu i postavite sledeću kockicu koju treba ispravno okrenuti u donji desni ugao i tako redom dok se cela kocka ne složi. Ovaj zadnji algoritam je ujedno i najteži jer prilikom njegove primene cela kocka će biti rasformirana pa je potrebno samo skoncentrisati se na centralnu kockicu na prednjoj strani da se slučajno neka druga boja ne zatekne tu sem one koju ste odabrali da bi uradili zadnji algoritam.

-->
SLAGANJE RUBIKOVE KOCKE U SMERU KAZALJKE NA SATU

Sada kada imate složenu kocku i ako ste naučili korake slaganje kocke ajmo sad naučiti kako se slaže u smeru kazaljke na satu. Pre svega moram vam objasniti kako ćete upamtiti rotiranje stranica kad je u smer a kad suprotno. Prednja stranica je u smeru kada je samo okrenete na desno ili od ruke, gornja stranica je u smeru kada je okrenete od ruke. Desna strana je u smeru kada je okrenete suprotno od tela, leva strana je u smeru kada je okrenete ka telu. Donja stranica je u smeru kad ide ka ruci. Možete to i ovako shvatiti, ako je recimo gornja u smeru kad je okrenet suprotno od ruke e onda je ova što je paralelna sa gornjom ili donja strana u smeru je suprotno od gornje strane znaći u smeru je kada ide ka ruci. Kada ste savladali taj sistem okretanja u smeru kazaljke i suprotno od nje krećemo od početka. Da se podsetimo trebamo napraviti krst sa belim bojama pogledajte sliku 1.1 da biste se podsetili. Sada napravite drugi korak a to je krst ali da se središnje strane poklope sa centralnom slika 1.2 nadam se da ste do sada naučili kako se to pravi. Da vas podsetim uzmete jednu pogledajte koje boja je zejdno sa belom na kraku krsta okrećete stranicu sve dok se ta boja ne poklopi sa centralnom i onda dva puta dole slika 1.3 i tako za svaku stranicu sve dok ne dobijete ono što nam je potrebno. Sledeći korak koji trebamo uraditi je da bude bela složena ali da se središnje poklope sa centralnom slika 1.09. Sada okrenite kocku tako da složeni deo bude donja stranica i pogledajte kako se ponašaju ostale bele ugaone koje trabamo ubaciti na svom mestu. Idemo prvo rešiti prvi slučaj a to je kad bela kockica gleda prema nama a stoji na desnoj strani slika 1.6. Pogledajmo prvo koja kockica je iznad bele u mom slučaju je to crvena okrenemo gornju ploču do crvene centralne i onda uradimo sledeći algoritam P’ G’ P.
-->Kao što vidite algoritam je isti kao kod mog načina za lakše pamćenje okretanja kocke. Prelazimo na drugi slučaj to je kad bela gleda na desno (slika 1.7) i stoji na desnoj strani pogledamo koja je boja levo od bele u mom slučaju je žuta okrećemo gornju ploču sve dok ne dođemo do žute boje. Posle toga uradimo sledeći algoritam D G D'. Zadnji slučaj je kad bela gleda na gore slika 1.8. Pogledamo prvo koja boja stoji desno od bele u mom slučaju je to crvena okrećemo gornju ploču sve dok ne dođemo do crvene centralne. Nakon toga uradimo algoritam G’ P’ G G P posle toga uradimo algoritam kad bela gleda na desno. Posle toga dobićemo složeni prvi sloj kocke ili venac kako neki vole da kažu. Da se podsetite pogledajte sliku 1.09 Sada trebamo složiti kocku tako da budu dva sloja kocke složena slika 1.10. Trebaju nam alogiritam levo i algoritam desno. Prvo postavimo da složeni deo bude gornja ploča. Da vas podsetim sada na donjoj ploči tražimo srednju koja na sebe ne sadrži naradžastu tj. onu boju koja je paralelna sa belom. Kada nađemo prvu koja ispunjava naše uslove pogledamo koja boja gleda prema nama u mom i okrećemo donju sve dok se središnja donja ne poklopi sa centralnom. Posle toga pogledamo da li je trebamo ubaciti levo ili desno što znači zavisno od situacije primenićemo algoritam levo ili desno. -->Algoritam levo I L I' L' I' P' I P a algoritam desno I' D' I D I P I' P' Nakon što smo složili dva sloja kocke idemo dalje a to je da složeni deo kocke postavimo da bude stranica ispod kao na slici 1.11 tu će nas sačekati jedna od tri moguće situacije. Znači ili ćete imati jednu od dve situacije na pomenutoj slici ili će samo centralna biti prisutna. Ukoliko imate sitaciju da ste dobili znak minus kao što je na slici levo onda uradite sledeći lagoritam i dobićete plus od minnusa P D G D' G' P' a ukoliko imate situaciju na slici desno tj. znak koji pokazuje da je 9 časova ili 15 do 12 onda uradite sledeći P G D G' D' P' Sada da se podsetimo prvo pogledamo kako se ponašaju središnje kockice koje formijaju plus, pogledajte sliku 2.1. -->Na kocki dobićete jedan od ova dva slučaja bilo koji da vam se padne stavite jednu sklopljenu stranicu sa vaše desne strane. Ukoliko vam se desilo da imate slučaj gde su se poklopile dve paralne sledećim algoritmom dobićete da su se polopile jedna pored druge kao na slici desno D G D' G D G G D' prilikom primene ovog algoritma dobićemo da su se sve srešinje poklopile sa centralnim kockicama. Na redu je slučaj da moramo ugaone dovesti na svoje mesto bez obzira dali su pravilno okrenute. Nađemo barem jednu koja ja je nasvom mestu ukoliko ne nađemo nijednu uradimo algoritam pa će se posle toga barem jedna naći na svom mestu bez obzira dali je pravilno okrenuta, kada je pronađemo stavimo je u pozicije dole desno i uradimo sledeći algoritam G D G' L' G D' G' L Da se podsetimo ovaj algoritam potrebno je uraditi nekoliko puta da bi se sve ugaone postavile na svoje mesto. Nakon ovoga sledi i poslednji algoritam koji će te ugaone okrenuti pravilno tj. kocka će biti složena. Sada je potrebno uzeti jednu centralnu kockicu u mom slučaju crvena i stavite je da bude prednja strana vodite računa o tome dok radite zadnji algoritam da svo vreme crvena centralna gleda prema vama. Algoritam glasi ovako: D' I D I'. Nakon što jednu dovedete u ispravan položaj, posle toga samo zarotirate gornju stranu dok se ona koju trebate okrenuti u ispravan položaj ne nađe u poziciji dole desno. Nastavite tako sve dok i ostale ne okrenete ispravno, na kraju će kocka biti složena.

-->
SISITEM ZA LAKŠE PAMĆENJE ALGORITMA

-->
Ovaj tutorijal će vam pomoći da naučite algoritme sa razumenjem a ne napamet. Meni je naprimer bilo mnogo lakše da ih tako naučim nego napamet. Da biste naučili ovaj sistem dok radite algoritam posmatrajte kako se ponaša kocka da algoritme nebi učili napamet nego sa razumevanjem. Idemo od prvog korako a to je da napravimo plus sa centralnom narandžastom tj. onom bojom koja je paralelna sa belom. Da bi ste ovo napravili na kocki nepostoji nikakakva olakšica nego samo vežbanje. Znači bitno je samo da to napravite uopšte nije problem iako se tu nađe i po koja ugaona bela kockica bitno je samo da imate traženi element. Posle toga napravite beli plus ali tako da se središnje poklope sa centralnim i za ovaj korak nepostoji lakši način od onogo koji sam napisao u prvom objašnjenju za slaganje kocke. Pogledajte odgovarajuću sliku da se podsetite. Idemo sada složiti prvi sloj. Znači ako prvi slučaj ako bela gleda na desno i stoji na desnoj strani a složeni deo tj. plus je donja stranica, nakon toga samo gornju okrenete tako da bela ode još nadesno i onda postavite deo gde ta bela treba da se namesti da bude u poziciji gde je pre toga bila kockica koju trebamo tu staviti. Posle toga samo okrenite gornju tj. vratite belu kockicu koja je otišla udesno vratite je za jednu poziciju ulevo. Nadam se da ste do sada naučili sistem za orijentaciju kockica kako bi znali kad je kockica na svom mestu da biste mogli da uradite algoritam i uglaviti je tamo gde treba. Drugu slučaj je kad bela gleda prema nama i stoji na desnoj strani. Najbolji način da savladate algoritme sa razumenjem je da pratite kocku šta se dešava sa njom dok radite algoritam. Pošto sada kockica stoji na desnoj strani i gleda prema nama samo okrenete prednju tako da se kockica nađe u poziciji da stoji na levoj strani i da gleda prema nama, nakon toga gornju pomerite na desno i tako će kockica biti ubačena na svoje mesto. Kada to uradite nakon toga samo pomerite prednju u levo kako nebiste izgubili formirani plus a pritom jednu ugaonu kocku ste ubacili na svoje mesto. Zadnji slučaj je kad bela stoji na desnoj strani ali je postavljena da gleda gore. Najpre kockicu dovedemo na svoje mesto, nokon toga odradimo algoritam. Kao što sam već napomenuo dok radimo algoritam pratimo šta se događa sa kockom. Počinjemo sa algoritmom, prvi korak je da pomerimo gornju udesno tj. da kockica koju trebamo staviti na svoju poziciju ode na desnu stranu pa onda prednju okrenemo nalevo pa onda gornju okrenemo dva puta nalevo. Nakon odrađenih par koraka algoritma naša kockica bi sada trebalo da stoji na levoj strani kocke tj u gornjem levom uglu. Nakon toga prednju stranu samo okrenemo nadesno kako se plus na kocki nebi rasformirao. Sada opet imamo situaciju da bela gleda nadesno i možemo bez problema složiti prvi sloj kocke. Prelazimo na slaganje drugog sloja ili venca kako neki vole da kažu. Da se podsetim treba naći središnju kockicu koja na sebi ne sadrži boju koja je paralelna sa belom u mom slučaju je to naradžasta. Znači treba naći središnju koja na sebi nema naradžastu. Kada pronađemo takvu kockicu posle samo onu boju koja gleda preme nama poklopimo sa centralno, ako je npr. u pitanju plava donju stranu okrećemo sve dok ne nađemo centralnu plavu. Nakon što je pronađemo pogledamo dali tu kockicu treba ubaciti levo ili desno. Sada pošto učimo da savladavamo algoritme sa razumevanjem okrenemo kocku naopako i radimo sledeće. Sada imamo situaciju da se središnja kockica koju trebamo ubaciti na svoje mesto nalazi na gornjoj ploči pošto smo kocku okrenuli za 180 stepeni, ako smo zaključili da recimo kockica treba da se ubaci na levo tj. desno pošto je kocka orenuta, gornju stranu najpre okrenemo suprotno od strane gde trebamo ubaciti našu kockicu pa onda podignemo stranu kocke gde trebamo staviti našu kockicu. Kada to uradimo dobićemo znak uzvika sa leve ili desne strane zavisno od toga gde se nalazi mesto gde trebamo uglaviti našu kockicu, posle samo trebamo pomeriti gornju ploču prema strani koju tražimo, ovim postupkom ćemo malo oštetiti znak uzvika koji se formirao i taj mali deo koje je otkačen sa njega otićiće suprotno od prednje strane znači da se ne nalazi na prednjoj nego na strani koja je paralelna sa njom.
-->Nakon toga vratite ovaj okrnjeni deo znak uzvika na svoje mesto tj stranu na kojoj se on nalazi samo spustite na dole. Sada će središnja i ugaona biti poklopljene sa bojama i potrebno je samo gornju pomeriti suprotno od prednje strane znači da se ni središnja ni ugaona ne nalaze na prednjoj, sada pomerite prednju stranu tako da se mali znak uzvika ili okrnjeni nađe na onoj strani gde trebamo ubaciti središnju kockicu i ostaje nam još samo da vratimo gornju tako se središnja i ugaona poklopljene po bojama nađu na prednjoj strani kocke i posle pomerimo prednju da bismo vratili belu stranu u složenu poziciju. Ovaj deo možete složiti i tako što nemorate okretati kocku za 180 stepeni nego je ostavite u onom položaju kao na slici 1.10, zapamtite ovo: Kako god okretali kocku dali kao na slici ili za 180 stepeni tako da složeni sloj kocke bude donja stranica uvek se deo na kome se nalazi kockica koju trebamo ubaciti na svoje mesto (znači može biti ili gornja ili donja) uvek se ta stranica okreće suprotno od strane gde trebamo ubaciti središnju kockicu, znači ako je trebamo ubaciti leve prvi potez će biti da našu stranicu okrenemo desno isto važi i ako je u pitanju desna strana. Idemo ponovo uraditi algoritam ali sad bez okretanja kocke, moram opet da ponovim najbolje je dok radite algoritam pratite detaljno šta se dešava sa kockom. Znači ako smo utvridili da kockicu treba ubaciti na levu stranu onda donju stranicu pomerimo na desno zatim spuštamo levu stranicu na dole i sa leve strane dobićemo znak uzvika ili veliko slovo „I“ zatim ćemo donju stranicu pomeriti na levo i na taj način ćemo okrnjiti znak uzvika a njegov deo otići na istu stranu, zatim okrnjeni deo vratimo na svoje mesto kako se dalje ne bi rasturala bela boja kocke, zatim ponovo pomerimo donju stranu kocke još jednom na leve. Nakon ovih poteza desiće se da delić bele boje koji smo odsekli od velikog slova „I“ otići na stranicu koja se ne koristi u osnovnim algoritmima što znači na zadnju stranu kocke. Sada nam ostaje još samo da okrenemo prednju tako da se dei koji je oštećen nađe na levoj strani kocke. Ostaje nam još samo da vratimo taj mali delić na svoje mesto tako što ćemo okrenuti donju unazad i taj deli će doći na svoje mesto i sad formirani deo vratimo na svoje mesto da nebismo rasturili belu boju. Dok učite ove algoritme najbolje je raditi algoritam i čitati ovo za lakše savladavanje istog i da bi ste na najbolji mogući način shvatili tekst. Hajdemo sada napraiviti plus ili krst na boji koja nam jedino nije složena u mom slučaju je to narandžasta boja. Najpre pogladajmo sliku 1.11 da bismo se podsetili šta ćemo dobiti na stranici koja nam ostala da je rešimo u mom slučaju je to narandžasta. Najpre okrenemo kocku za 180 stepeni tako da bela bude donja stranica i pogledajmo šta smo dobili znak levo i ili znak desno na pomenutoj slici. Ukoliko smo dobili znak levo na slici uradićemo odgovarajući algoritam ali sa razumevanjem. Krećemo sa algoritmom, okrenite prednju stranu tako da se sa leve strane nađe veliko slovo zatim pomerimo gornju stranu tako da se okrnjeni deo od slova I nađe u gornji desni ugao, zatim podignite i desnu stranu koja će sad izgledati po veličini boje izgledati isto kao i leva strana, vratite okrnjeni deo na svoje mesto tako što ćete pomeriti gornju zatim desnu vratite na svoje mesto pa okrenite prednju da bi se bela vratila u prethodno stanje a zatim će plus ili krst formirati na boji koja nije rešena. Algoritam za forimanje plusa ili krsta od znaka minus malo se razlikuje od prethodnog, najpre pomerite prednju stranicu pa desnu i zatim gornju pa vratite sve na svoje mesto redosledom prvoo desno stranu pa gornju pa levu. Sada imamo situaciju na slici 2.1, bilo koju sitaciju da imate od dve prikazane na slici stavite boju gde se središnja poklopila sa centralnom sa desne strane. U ovom algoritmu učestvuju samo desna i gornja stranica. Prvo pomerite gornju to jest podignite je nagore da se vidi jedan sloj bele na desnoj strani, zatim okrenite gornju tako da se odsečak od bele nađe u donjem levom uglu spuste belu to jest vratite je na svoje mesto pa ponovo okrenite gornju tako da odsečak bele boje bude u poziciji gore levo ponovo podignite desnu da se vidi deo bele i nakon toga vratite ovaj odsečeni deo bele boje na svoje mesto tako što ćete gornju dvaput okrenuti i nakon toga samo vratite desnu na dole da nebismo oštetili belu boju. Ako su vam se sve središnje boje poklopile sa centralnom idemo sa sledećim algoritmom a to je da se sve ugaone nađe na svom mestu bez obzira na to dali su pravilno okrenute ili ne. Da se podsetimo stavite prvu koju budete našli u donji desnu ugao nebitno je dali ćemo okretati kocki ili samo gornju dok se ne nađe na toj poziciji, ukoliko nema nijedna takva ugaona uradimo algoritam sve dok se to ne desi. Najpre okrenemo gornju tako da se tražena ugaona kockica nađe u donji levi ugao zatim podignem desnu stranu tako da se na desnoj strani vidi deo koji je odsečen od bele boje pa pomerimo gornju tako da se ugaona kockica gde je između i ostalog bela boja nađe u gornji desni ugao zatim podignite levu stranu tako da se još jedan deo bele boje nađe na levoj stranu zatim okrenito gornju da se ovaj delić bele boje vrati na svoje mesto ali zato će se ovaj drugi koji stoji dole levo pomeriti u gore desno, nakon toga spustite desnu da bi se ovaj deo bele vratio na svoje mesto pa zatim vratite i ostalo kako je bilo tako što ćete prvo okrenuti gornju pa onda levu, na ovaj način niste ništa rasturili a dobili ste da se sve ugaone nalaze na svom mestu bez obzira na to da li su pravilno okrenute. Naravno nekad je potrebno i više puta odraditi ovaj algoritam da bi ste dobili ovo što sam mlopre pomenuo. Ostaje nam još samo da odradimo algoritam da te ugaone pravilno okreneno ili drugim rečima da naša kocka bude složena. Sada dobro pogledamo koje je boje centralna kockica na prednjoj strani kocke, ako je u pitanju crvena ona treba da ostane crvena da se ni u kom slučaju tu ne nađe neka druga boja. Zadnji algoritam kreće ovako, stranicu desnu najpre spustimo ka telu pa zatim stanicu ispod pomerimo na desno na taj način će ugaono kockica koju trebamo pravilno okrenuti naći na stranici ispod ali da stoju u gornji desni ugao, ostaje nam još da vratimo desnu stranicu na gore i stranicu ispod na levo tako da se kockica koju trebamo pravilno okrenuti nadje u donji levi ugao na stranicu ispod. Nakon ovoga zadnji algoritam je završen s tim što ga naravno moramo uraditi nekoliko puta dok sve ugaone kockice pravilno ne okrenemo. Prenego što počnemo sa ovim algoritmom obratimo pažnju kako se ponaša boja na ugaonoj kockica koja nije ostala složena u mom slučaju je to narandžasta. Ukoliko ta boja gleda na desno onda algoritam uradimo dva puta i onda će se ugaona kocka okrenuti tako da narandžasta gleda prema nama nakon algoritam uradimo još dva puta onda će kockica biti pravilno okrenuta. Iz ovoga izvodimo zaključak da za jednu ugaonu kocku da bi smo je postavili kako treba algoritam trebamo uraditi najviše četiri puta. Nakon toga pomerimo gornju ploču i postavimo sledeću koju trebamo pravilno okrenuti. Postavimo je tako da stoji u poziciji dole desno na gornjoj ploči i onda radimo algoritam maksimalno do četiri puta. Ovim postupkom složićemo celu kocku ako algoritam ponovimo do najviše 16 puta i to ako nam se namestilo da su sve četiri ugaone kockice nepravilno okrenute. Ovim smo naučili da lakše pamtimo algoritam da ga nemoramo učiti napamet nego sa razumevanjem.
-->
RUČNO SLAGANJE KOCKE

Ručno slaganje kocke podrazumeva slaganje kocke tako što ćete kocku rasturiti to jest izvaditi joj sve moguće delove koje mogu da se izvade sa nje i ostaće fiksiranje centralne kocke koje nemogu da se pomeraju znači tu su gde su i nema pomeranja. Pošto kocka ima 6 strana znači da ima i 6 centralnih fiksiranih kockica, 12 srednjih koje na sebi imaju po dve boje i 8 ugaonih koje na sebi imaju tri boje. Sada ću vam pokazati kako izgledaju sve te malo kockice da se nebiste zbunili kad slažete kocku ručno. Na slici 2.2 je prikazano kakao izgleda kocka kad joj se skinu svi delovi koji mogu da se skinu.
Slika 2.2
Slika 2.3 pokаzaće vam kako izgleda deo koji ima na sebi dve boje.

Slika 2.3

Na slici 2.4 videćete deo kocke koji na sebi ima tri boje

Slika 2.4 


Kada skinete sve delove sa kocke koji mogu da se skinu započnite sklapanje koje je slično kao kad ste kocku slagali kocku osnovnim algoritmom za slaganje. Da se ne biste bunili odvojite kockice sa dve boje od kockice sa tri boje. Nakon što ste to uradili sada tražiti dvobojne kockice koje na sebi sadrže belu boju i ubacite ih na svoje meste. Nemojte da vas plaši da ako budete hteli taj deo da ubacite na svom mestu da ćete ga polomiti dovoljno je samo malo jače ga pritisnuti i on će biti ubačen. Sada setite se sledeće stavke, treba ubaciti ugaone u od formiranog krsta napraviti celu belu boju složenu. Da ugaone nebi ispadale dok ih ubacujete postavite beli krst koji ste napravili da bude stranica ispod ali pre toga obratite pažnju koje ugaone su vam potrebne to jes kockice koje na sebi imaju tri boje. Kada završite sa ubacivanjem ugaonih dalje se rešava drugi sloj kocke. Sada opet tražite središnje kockice to jest one koje na sebi imaju dve boje. Posle toga kada budete sastavili i drugi sloj ovaj deo se malo razlikuje od algoritma za rešavanje kocke. Prvo se stavljaju ugaone na svom mestu pa onda središnje, zbog toga što se središnje mnogo lakše stavljaju na svoje. Znači najpre stavitie ugaone pa onda središnje i na taj način kocku ćete složiti na nepošten način što be neki rekli.
NAPOMENA: Ukoliko izvadite jednu kockicu i ne vratite je kako je bila neće vam pomoći nijedan algoritam za slaganje kocke da je složite svo dok se taj deo ne vrati kako treba. Uosatalom radite algoritam i kad dođete do dela gde ćete morati algoritam da ponovite više od 5 ili 6 puta tada samo izvadite delove koji nisu složeni i ubacite ih pravilno.
TRIKOVI ZA KOCKU

Pre nego što krenete sa trikovima na kocki da vam objasnim jedno malo pravilo kocke koje ste možda i sami shvatili čim ste uzeli kocku u ruke.
Jednu stranicu okrenite dvaputa u bilo kom smeru i naćiće se boja koja je paralelna sa tom stranom koju ste okrenula znači nebitno dali je okrenete dva puta u smeru kazaljke ili suprotno uvek će se ista boja tu naći.
Sada ću vam pokazati neke zanimljive dekoracije koje možete praviti na kocki.
Najprostiji trik na kocki je da svaku stranu kocku okrenete dva puta, ali to ćete uradi način ako naprimer okrenete prednju dva puta nakon toga okreće se stranica koja je paralelna sa njom a to je zadnja stranica koju nismo koristili prilikom sklapanja kocke osnovnim algoritmom. Sledeću stranu koju ćete okrenuti dva puta to može biti bilo koja stranica po vašem izboru ali ako naprimer okrenete levu sledeća će biti ona koja je paralelna sa njom a to je desna i tako dalje okrenite sve stranice i pogledajte onda šta ćete dobiti na kocki.
Sledeći trik je da kocka bude složena ali da se samo centralne razlikuju. To ćete uraditi tako što ćete prvo levu i desnu stranu spustiti ka telu i na taj način će se na ovim stranicama uspravno nalaziti dve iste boje. Sada okrenite gornju i stranicu ispod na levo pa će sad na ovim stranicama vodoravno biti iste boje. Nakon toga prednju i zadnju okrenite na desno i levu i desnu ponovo spustite ka telu. Sada krenite od unazad kako biste kocku vratili u prvobitno stanje i samim tim ćete zaključiti kako se ovaj trik pravi. Idemo korak po korak. Najpre vratite levu i desnu na gore, zatim prednju i zadnju na levo pa gornju i stranicu ispod na desno i još samo levu i desnu vratite na gore i kocka je ponovo složena. Kao što vidite stvar je u tome da se spajaju centralne kako bi se kocka vratila u prvobitan položaj.
Idemo na sledeći trik hajdemo sad napraviti da samo paralelne stranice budu izmešane kao na prvom triku što su sve stranice bile izmešane. Okrećite stranice dvaputa ovim redosledom leva, gornja, desna stranica ispod i sve tako dok ne dobijete da je izmešana kao na prvom triku, na isti način se kocka vraća u prvobitno stanje. Znači dok radite ovaj trik u jednom trenutku kocka će se izmešati a posle vratiti u prvobitan položaj. Sada kada vam je kocka izmešana na ovaj način od ovog trika veoma lako možete preći u sledeći trik. Stavite jednu od izmešanih strana da vam bude prednja. Nakon toga okrenite levu dva puta pa onda desnu dva puta pa gornju pa donju. Sada ove složene strane stavite da budu gornja i stranica ispod a sve ostale stranice biće na jedan čudan način napravljene to jest izgledaće kao da su okolo kocke postavljeni znaci uzvika ili cela kocka izgledati kao jedan šator napravljen pomoću četiri štapa. Idemo sad iz ove pozicije napraviti nešto drugo. Sada samo okrenite gornju i stranicu ispod dva puta i ove strane što su bile znak uzvika biće izmešane kao malopre ove dve. Znači sado na kocki imate četiri izmešane strane i dve koje su složene. Na ove dve što su ostale primeti ovaj sistem kako i bi i njih izmešali i onda ćete imati sitaciju kao na prvom triku da su sve izmešane. Kombinujte stečeno znanje prvog trika i ovog da su izmešane dve, vraćajući izmešane u složene strane ali zato će se ostale izmešati, od dve izmešane možete napraviti da budu četiri i tako dalje. Vežbajte ovo prelaženje iz jednog trika u drugi pa ćemo onda preći na sledeće trikove.
Vratite kocku u prvobitan položaj i sad idemo napraviti da budu četiri strane izmešane slično kao na triku gde se mešaju centralne. Najpre da vam objasnim kako će izgledati. Naprimer ako vam je kocka kao moja pa je recimo boja paralelna sa belom narandžasta kada uradite ovaj trik dobićete da tamo gde je bela boja desiće se situacija da je samo centralna bela a okolo nje narandžasta a stranica paralelna sa ovom izgledaće suprotno od ove znači biće centralna naradžasta a okolo nje sve bela boja i tako sa još dve stranice pošto smo rekli da će samo četiri stranice na kocki biti izmešana a ostale dve složene. Trik se radi na ovaj način okrenite levu i desnu dva puta pa onda gornju i stranicu ispod na levo jednom pa onda prednju i zadnju dva puta i ostaju još samo gornja i stranica ispod da se okrenu na levo. Da bi smo vratili kocku u provobitno stanje uradićemo suprotni algoritam od ovog i kocka. Gornju i stranicu ispod okrenemo na desno pa onda prednju i zadnju dva puta onda gornju i stranicu ispod na desno i još samo levu i desnu dva puta i kocka je ponovo u normalnom stanju. Ovaj trik je malo sličan onom prvom triku gde su sve stranice izmešane na sličan način i kad vraćate kocku u prvobitno stanje isto ja bitno da se spajaju centralne. Postavite kocku tako vam one dve stranice koje nisu izmešane budu gornja i stranice ispod, nakon toga okrenite pa levu i desnu dva puta i na taj način će to spojiti centralnu kockicu sa levom i desnom i onda prednji i zadnju dva puta i eto nas ponovo na početku.
Prelazimo na sledeći trik a to je da paralelne stranice izgledaju isto, imaćete slučaj da imate paralne stranice gde im se samo centralna razliku, dve složene strane i dve koje imaju na sebi znak uzvika ili minus zavisno od toga kako ste okrenuli kocku. Uradite sledeće dva puta okrenite stranicu ispod pa levu dva putan nakon toga desnu pa gornju dva puta. Sada su vam prednja i zadnja izmešane na isti način to jest razlikuje se samo centralna, a kod gornje i stranice ispod imamo situaciju da je tu napravljen znak uzvika. Ponovite ovaj algoritam još jednom i kocka će biti vraćena u prvobitno stanje. Pokušajte malo da eksperimentišete sa ovim trikom postavite kocku tako ove sa izmešanom centralnom kockicom budu leve i desna strana a na gornjoj će te sada imati znak minus. Sada ćete dobiti da su gonja i stranica ispod izmešane kao sve strane na prvom triku. Vežbajte malo ovaj triku i videćete da tu možete dobite razne zanimljive stvari na kocki. Kada uvežbate sve trikove onda pokušajte da ih kombinujete i videćete u šta sve može vaša kocka da se pretvori. Zapamtite jedno pravilo uzmite bilo koji od algoritma za slaganje kocke i radite ga, za svaki algoritam postoji određeni broj ponavljaju znači koliko puta treba ponoviti algoritam da bi se kocka vratila u prvobitno stanje.